Is een brommerverzekering verplicht?

Burgerlijke Aansprakelijkheid altijd verplicht!

Zoals al elders gesteld, de basisverzekering voor uw brommer, de zogenaamde Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) is voor iedere bestuurder van een brommer verplicht in België, indien deze gebruik maakt van de openbare weg. Juist het feit dat dit zonder uitzondering voor iedereen verplicht is, maakt dat deze verplichting eerder een voordeel dan een nadeel voor u is. U hebt hierdoor namelijk constant de zekerheid dat de u aangedane schade door derden steeds vergoed zal worden. Bovendien: de BA verzekering is niet duur en de gevolgen van een ongeval als onverzekerde zijn zowel op financieel als persoonlijk vlak vele malen groter.

Eigen voertuig op eigen verantwoordelijkheid

De schade die u uzelf aandoet bij het veroorzaken van een ongeval, wordt hierdoor dus niet vergoed. Niemand verplicht u dus om uw eigen eigendom tegen schade te verzekeren en men ligt hiervoor dus de verantwoordelijkheid bij de bestuurder (de zogenaamde casco-verzekering). Hetzelfde geldt voor het al dan niet afsluiten van een diefstalverzekering, je bepaalt zelf en geheel vrijwillig of je je brommer verzekert tegen diefstal. Het verplichte onderdeel plus de twee vrijwillige verzekeringsonderdelen gaan samen door het leven als een allrisk verzekering.

Ook kentekenplaatje verplicht

Net zoals de BA verzekering is ook een kentekenplaatje verplicht voor iedere bestuurder van een brommer. Let dus steeds op of u dit plaatje meegeleverd krijgt bij het afsluiten van uw verzekering, zonder het kleinood is uw brommer niet officieel verzekerd! Ook als uw brommer defect is en u hem tijdelijk niet gebruikt is de verzekering BA nog steeds wettelijk verplicht!

Juiste verzekering voor juiste bestuurder

De verzekering BA is niet alleen verplicht voor alle brommers met een kenteken, deze moet ook verplicht afgegeven worden aan de juiste bestuurder. Indien namelijk bij een geval van schade in de categorie BA blijkt dat de bestuurder in een lagere leeftijdscategorie valt dan de bestuurder aan wie de polis is afgegeven, dan zal een eigen risico van maar liefst 250 euro in rekening worden gebracht.